DCA-Markets-PRA Price Reporting Agent

Als Price Reporting Agent stellen we belangrijke noteringen, oftewel benchmarks, voor de agrarische markten samen. De basis voor gecertificeerde DCA-notering is transactiedata die we opvragen bij belangrijke partijen in de markt. Hierdoor ontstaat een beeld van wat een product op dat moment waard is en welke trends in de markt zichtbaar zijn. De vaststelling van een DCA-notering gaat volgens een vast protocol, dat is gebaseerd op de laatste EU-regelgeving.

Hierdoor weten de marktpartijen om welk product het precies gaat, welke specificaties er exact onder onze DCA-notering liggen en volgens welke procedures deze tot stand komen. Transparantie en controleerbaarheid verhogen de betrouwbaarheid en daarmee het belang van al onze noteringen. Dat is belangrijk omdat onze noteringen steeds vaker gebruikt worden als afrekenprijs. Marktpartijen komen dan overeen om onderling af te rekenen op een prijs die, eventueel met een op- of afslag, is gebaseerd op de DCA-notering die bij levering geldt.

Zo hebben we sinds 2005 al een groot aantal noteringen gerealiseerd waaronder:

 • DCA Beurprijs 2.0 varkens
 • DCA BestPigletPrice
 • DCA Mest (rund, varken, kip)
 • DCA Fosfaatrecht
 • DCA Rauwe Melk (Spot), DCA Melkconcentraat, DCA Room en DCA Kaas
 • PAT-Index-fritesgeschikte aardappelen

Onze ambitie is om op korte termijn nieuwe noteringen voor en met de sector te introduceren. We maken ook noteringen of benchmark op maat. Voor intern gebruik of binnen een markt- of klantsegment.

DCA Noteringen zijn:
 • Transparant
 • Onafhankelijk
 • Gecontroleerd
 • Een goede afspiegeling van de markt
 • Een basis om onderling op af te rekenen

Afnemers en gebruikers van onze noteringen zijn onder andere: