Maandrapporten


Varkens & Voer Pro Januari 2020

Varkensprijs begint 2020 tussen hoop en vrees

Zowel de varkens- als biggenprijzen zijn in de achterliggende weken tot grote hoogte gestegen. Met de jaarwisseling in het verschiet, neemt de markt gas terug. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020, en wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer »

Melk & Voer Januari 2020

Eerste melkprijzen passeren grens van 40 euro

De melkprijzen zitten in de lift. Inclusief bonussen en premies is de melkprijs bij een tweetal verwerkers intussen door de 'grens' van €40 per 100 kilo. Is een verdere prijsstijging mogelijk? En hoe bewegen de zuivelprijzen begin 2020? Ook beschouwen we de situatie op de mestmarkt. Lees meer »

Trendrapport Varkens & Voer December 2019

Correctie varkensprijs geen reden voor paniek

Zowel de varkens- als biggenprijzen zijn in de achterliggende weken tot grote hoogte gestegen. Met de jaarwisseling in het verschiet, neemt de markt gas terug. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020, en wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer »

Melk & Voer December 2019

Melkprijzen sluiten 2019 positief af

Het jaar zit er bijna op. De zuivelprijzen hebben in de achterliggende maanden een behoorlijke stijging laten zien en de melkprijzen haken hierop aan. Wat zijn de verwachtingen voor voor 2020 en welke richting kiezen de (ruw)voer- en mestprijzen? Lees meer »

Akkerbouw Pro December 2019

Wat zo mooi begon, eindigt modderig

Op de mestmarkt en rentemarkt was de maand november een rustige maand, maar dat geldt niet voor de uienmarkt en de aardappelmarkt. Wat speelde er allemaal? Lees meer »

Varkensprijs November 2019

Varkensprijs door niets of niemand te stoppen

De varkensprijzen zetten grote stappen naar boven. Jarenoude records worden verbroken. Ook de biggenprijzen trekken aan. Nieuwe records liggen in het verschiet. Waar hebben we de opleving aan te danken, en hoelang houdt deze aan? En wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer »

Melk & Voer November 2019

Zuivelmarkt raakt in vorm en melkprijzen stijgen

De zuivelprijzen stijgen en op die stijgende trend haken sommige melkprijzen op aan. Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden en welke richting kiezen de (ruw)voer- en mestprijzen? Lees meer »

Akkerbouw Pro November 2019

Oogst is ware verzoeking voor menig akkerbouwer

Voor veel akkerbouwers verloopt de oogst moeizaam. Nu de meeste producten inmiddels achter de planken liggen, moet nog een behoorlijk deel van de aardappelen geoogst worden. Wat betekent dit voor de markt? Lees meer »

Varkens & Voer Oktober 2019

Kan varkensprijs nog een stap zetten?

De varkensprijzen bewegen stabiel op een hoog niveau. Vanwege de extreem goed lopende export van varkensvlees naar China hangt een verhoging ergens in de lucht. Waarom kwam dit in oktober niet tot uiting in de noteringen en wat zijn de verwachtingen voor november? Lees meer »