Consultatie zuivelnoteringen

DCA-Markets noteert sinds 2007 een aantal belangrijke referentieprijzen voor spotmelk, room en magere melk concentraat. Begin 2019 zijn de noteringen van Edam- en Gouda foliekaas aan het zuivel spectrum toegevoegd en zijn er verdere plannen om het aantal zuivelnoteringen uit te breiden. 

Per 1 november 2019 wil DCA-Markets een aantal aanpassingen doorvoeren als het gaat om de specificaties van de verschillende onderliggende producten. 

Voor alle producten, behalve melk, geldt dat de noteringen in Euro’s per ton (1.000) kilogram genoteerd gaat worden. Melk noteert ongewijzigd  in Euro per 100 kilogram afgerond op 50 Eurocent. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Voor room en magere melkconcentraat geldt dat die van Nederlandse, Duitse of Belgische origine moet zijn.

Voor de rauwe melk spot notering wil DCA-Markets voor Noord- en Zuid Duitse melk het vetpercentage verhogen van 3.7% naar 4.0%. Dit om beter aan te sluiten bij de huidige praktijk.

De voorgestelde aanpassingen worden hiermee ter consultatie aan de markt aangeboden. Reacties op dit consultatiedocument kunnen per e-mail worden verzonden aan: R.vantRiet@DCA.nl  onder vermelding van ‘consultatie aanpassingen zuivelnoteringen’.