Aanpassing vetpercentage Duitse spot notering rauwe melk

Regelmatig stemt DCA-Markets de specificaties van noteringen af met de markt. Dit is een doorlopend proces maar vindt in ieder geval een keer per jaar plaats. Hiermee wordt de EU-wetgeving omtrent 'benchmarks' nageleefd. Als blijkt dat een notering of benchmark aangepast moet worden dan publiceert DCA de voorgestelde aanpassingen in een consultatie nota. De markt wordt gevraagd om op de voorgestelde aanpassingen te reageren. Afhankelijk van de uitkomst van de consultatie wordt het voorstel overgenomen of afwezen of in aangepaste vorm opnieuw geconsulteerd.

Op 1 september jl. heeft DCA-Markets een consultatie nota gepubliceerd waarin een aantal aanpassingen worden voorgesteld voor de DCA-Markets zuivelnoteringen. De uitkomst van de consultatie is dat alle voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. 

Voor de spotnotering voor rauwe melk uit Noord- en Zuid Duitsland gold dat het vetpercentage nog altijd op 3.7% was vastgesteld terwijl in de praktijk de bulk van de melk geleverd wordt met een vetpercentage van 4%. Om recht te doen aan deze trend verandert de notering voor rauwe melk uit Duitsland naar dat percentage van 4%. Dit met ingang van 1 november 2019. Contribuanten aan de notering wordt dan ook gevraagd om vanaf dat moment hun prijs horende bij de nieuwe specificaties door te geven.

In dezelfde consultatie is aangekondigd dat de notering van room en magere melkconcentraat per 1 november 2019 in Euro's per kilogram zal luiden. Ook is aan de kwaliteitsspecificatie toegevoegd dat het om room en magere melkconcentraat van Nederlandse of Duitse origine moet zijn. Net als bovenstaande zullen ook deze wijzigingen zullen per 1 november 2019 worden doorgevoerd.

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA de markt van dienst zijn met onafhankelijke noteringen, benchmarks of prijsindicatie? Of wilt u ook markten transparant maken en de mogelijkheid om op termijn af te kunnen rekenen tegen een dan geldende prijs die betrouwbaar en 'spot on' is?  Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl