Noteringen: 'de spanning tussen transparantie en onafhankelijkheid'

Agrarische noteringen staan momenteel nadrukkelijk in de belangstelling. Dat komt enerzijds omdat er per 1 januari 2021 Europese regelgeving van kracht wordt die het lidstaten verplicht om agrarische ketens transparant te maken door prijsinformatie te publiceren.

Anderzijds heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) onlangs een speciale afdeling opgericht die zich richt op agrarische markten, met name op prijsafspraken binnen de sector.

Er is een zekere spanning tussen transparantie en mededinging. Tussen het belang van noteringen en het feit dat het de markt zelf is die de input voor noteringen levert en daarbij ook nog eens zelf toeziet op het proces daarvan. Transparantie is alleen goed als deze objectief en onpartijdig tot stand komt. Daar is wat ons betreft een marktmeester voor nodig. Iemand die het proces bewaakt en een onafhankelijke en eerlijke prijs bepaald tegen vooraf vastgestelde voorwaarden en waarderingsystematieken.

Voor deze rol heeft DCA enkele jaren geleden een zogenaamde Price Reporting Agent (PRA) opgericht. Zo’n PRA werkt volgens strakke EU regelgeving en borgt daarmee onafhankelijkheid, transparantie en controleerbaarheid. De PRA heeft geen enkel belang in de markt en voorkomt zo de indruk dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

Om de veranderende wetgeving van transparantie en marktmanipulatie het hoofd te bieden is het wellicht verstandig om ook uw noteringen onder te brengen bij een PRA. U besteedt dan alle werkzaamheden uit en sluit hiermee uw invloed op de hoogte van de notering uit en borgt hiermee de onafhankelijkheid en de relevantie van de noteringen.

Onze kennis van de agrarische sector maakt ons de ideale partner op dit vlak. Net als het feit dat wij al meer dan tien jaar een groot aantal leidende noteringen beheren en introduceren. Zoals de noteringen voor varkens, melk, mest, room, kaas, varkensvlees, fosfaat, uien, peen, etc.

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA bovenstaande aanpakken en begeleiden? Of wilt u eens met ons sparren om soortgelijke uitdagingen binnen uw bedrijf of sector op te lossen? Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl.