Nationaal landbouwcongres biedt perspectief

Tijdens het Nationale Landbouwcongres dat is georganiseerd door DCA stonden net als andere jaren ‘markten’ centraal. Dat begon met de secretaris generaal van LNV die aangaf dat er een transitie gaande is naar meer duurzame landbouw. Maar dat daar ook eerlijke prijzen tegenover moeten staan en dat de overheid dit als speerpunt ziet. Prijzen dienen daarom transparant te worden en getoetst aan een eerlijke verdeling van kosten en baten in de keten. De Price Reporting Agents (PRA) zoals DCA dat is zullen hier een belangrijk rol in gaan spelen. De overheid dwingt die transparantie onder Europese wetgeving af. 

Het CBS gaf tijdens het congres haar visie op de toekomst van de sector en linkte de waarde van de agrarische sector aan de stikstof problematiek. Oplossingen zijn er maar dan moet er goed en slim worden samengewerkt zodat kringlopen gesloten kunnen worden. 

Wageningen Universiteit schetste vervolgens een groot aantal mogelijkheden om succesvol te zijn door te innoveren. En, een belangrijke les is; aan duurzaamheid en innovatie valt veel te verdienen. En ook hier zou Nederland voorop moeten lopen. 

Tenslotte was het Willem Middelkoop die zijn visie op de grondstoffen markt gaf. Het blijkt dat die grondstoffen steeds schaarser worden en dat ook boeren hiervan kunnen gaan profiteren.

Een video met daarin een  impressie van de dag kunt u hier zien: https://www.landbouwcongres.nl/

Conclusie van de dag is dat visie en cijfers hand in hand moeten gaan. De plannen voor de toekomst moeten ook cijfermatig haalbaar zijn. Investeringen en risico’s moeten eerlijk beloond worden om de juiste transitie te kunnen maken naar duurzame landbouw. Dat is de enige manier om groot maatschappelijk draagvlak te creëren. DCA-Markets draagt hier aan bij door prijs- en marktinformatie in de keten beschikbaar te stellen en transparantie te bieden.

Het nationale Landbouwcongres is mede mogelijk gemaakt door sponsoren die dit event hebben benut om hun boodschap onder deze hele specifieke agrarische doelgroep te promoten. U kunt hier meer lezen over hun diensten en over de mogelijkheden die een partnerschap biedt: https://www.landbouwcongres.nl/partners

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA-Markets ketens van dienst zijn met onafhankelijke noteringen, benchmarks of prijsindicaties? En hoe wij markten transparant maken? Of wilt u partner worden bij het volgende Landbouwcongres ?Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl