De gevolgen van het EU Prijstransparantiebeleid

Na het verbod op oneerlijke handelspraktijken en de versterking van de samenwerking tussen producenten heeft de Europese Commissie een derde element voor een eerlijkere voedselvoorzieningsketen voorgesteld, namelijk:

Intensiever prijzen van agrovoedingsproducten verzamelen in de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen om na te gaan hoe de prijzen worden bepaald.

'Als de prijzen transparanter zijn, kunnen verschillende actoren bewustere keuzes maken en ontstaat er een beter inzicht in de prijsvorming en de ontwikkeling van trends in de voedselketen. Meer transparantie kan leiden tot betere bedrijfsbeslissingen zoals een beter risicobeheer en kan het vertrouwen verhogen.'

Dit is vrij ambtelijke taal voor, zoals wij het zouden zeggen, het openbreken van markten door het inzichtelijk maken van de prijsvorming in die markten.

De maatregelen zijn onlangs goedgekeurd en worden met ingang van 1 januari 2021 van toepassing. Ze zullen in eerste instantie gelden voor de sectoren vlees, zuivel, wijn, granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen, groenten en fruit, olijfolie en suiker.

De gegevens zullen worden verzameld door de lidstaten en worden gerapporteerd aan de Commissie, die deze via hun kanalen inzichtelijk maakt.

Het is de ambitie van DCA-Markets om voor alle agrarische ketens data vast te leggen. Daar waar die prijsinformatie ontbreekt zal DCA-Markets systemen ontwikkelen om alsnog in die behoefte te voorzien. Zo maken wij als Price Reporting Agent al diverse noteringen voor zuivel, varkens, mest, etc. We zijn dan ook met diverse instanties in gesprek om samen met hen bij te kunnen dragen aan de ambities van de Europese Commissie als het gaat om een eerlijke keten en prijstransparantie in de agrarische sector.

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA bovenstaande aanpakken en begeleiden? Of wilt u eens met ons sparren om soortgelijke uitdagingen binnen uw bedrijf of sector op te lossen? Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl