Handel in termijncontracten; training en advies

Handelen op termijn gebeurt al sinds mensenheugenis. Het is feitelijk niets anders dan het maken van een afspraak om in de toekomst, op termijn, iets te kopen of te verkopen. Voor de winter graan kopen die de volgende zomer geoogst gaat worden, bijvoorbeeld. Dit zijn contracten die je onderling kunt sluiten of in gestandaardiseerde vorm op een beurs kunt handelen. In dat laatste geval spreek je over een Termijnmarkt, zoals CME, Matif of EEX.

In Europa is door de jarenlange prijssteun het gebruik van termijnmarkten nog niet heel erg ontwikkeld. Nu marktkrachten niet meer worden getemperd nemen risicoís toe. Opbrengsten en kosten variŽren meer en vaker dan in het verleden en kapitaalkosten nemen toe. Dit belemmert het innovatieve vermogen dat nu zo broodnodig is.

Dit alles is te beheersen door het gebruik van termijncontracten.

Zo kan een veehouder zijn voerkosten afdekken door termijncontracten te kopen in bijvoorbeeld soja, tarwe en gerst. De prijs van voer, zijn grootste kostenpost, ligt hierdoor vast. Banken vinden dit fijn omdat ze zo kunnen berekenen wat de aflossingscapaciteit voor de komende jaren is. Helemaal als ook de opbrengsten beter voorspelt kunnen worden doordat een veehouder zijn product voor langere termijn tegen een goede prijs verkoopt. En zo dus zijn marge langdurig vastlegt.

Deze boer weet zo waar hij aan toe is en is verzekerd van een goed rendement.

Maar wat voor een boer geldt, geldt ook voor zijn voerleverancier of de afnemer van zijn melk bijvoorbeeld. Ook die kunnen de prijs van hun input en output vastleggen door het gebruik van termijncontracten.

Om zo risicoís te verkleinen, supply & demand beter op elkaar af te stemmen, scherper te kunnen offreren en dus succesvoller te zijn. De gehele keten kan hiervan meeprofiteren. Dat is ook de reden dat partijen in de agribusiness het gebruik van termijnmarkten onder hun afnemers of leveranciers sterk stimuleren en faciliteren. Als service waar men zelf ook van profiteert!

DCA organiseert trainingen die de werking en toepassing van termijnmarkten in de praktijk behandelen. Kennis die wij hebben opgedaan door tientallen jaren ervaring in de handel van termijncontracten. U kunt zich voor deze training inschrijven via de volgende link: www.dca/termijnmarkt training.

Voor maatwerktraining, advies en prijsrisico management plannen we graag een oriŽnterend gesprek in. Belt u daarvoor naar 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl. Hij helpt u graag verder!