DCA-Markets agrarische indices bieden inzicht in bedrijfsrendement

Sinds 2016 berekent DCA-Markets verschillende agrarische indices die het rendement van een boerenbedrijf weerspiegelen. De Akkerbouwindex was de eerste index die DCA-Markets berekende.

Voor een gestandaardiseerd akkerbouwbedrijf wordt het rendement berekend door de opbrengst per hectare van aardappelen, graan, suikerbieten en uien te vermenigvuldigen met de marktprijs van die periode. Het basisjaar is 2004, die wordt gesteld op het getal 100. Is het rendement hoger dan in 2004, dan volgt daar uit dat het indexcijfer boven de 100 ligt. Is het rendement lager, dan is de index ook lager dan het getal van 100 voor het basisjaar.

In de Melkvee Index worden opbrengsten en kosten vergeleken. Opbrengsten komen uit boter, magere melkpoeder en slachtprijzen. De kosten zijn die voor onder meer kracht- en ruwvoer en mest. Het saldo wordt vergeleken met die van de afgelopen tien jaar en bepaalt zo het indexgetal.

Bij de Varkensindex wordt hetzelfde gedaan. Opbrengsten (DCA Beursprijs x geslacht gewicht) worden verrekend met kosten voor de biggen, voer en mest. De biggenindex kent als opbrengst het aantal geleverde biggen maal de DCA BestpigletPrice, plus de opbrengst voor slachtzeugen. De kosten bestaan in dit model uit voer.

De indexen geven zo een globaal, maar wel heel duidelijk beeld van hoe het rendement op een standaard boerderij zich ontwikkelt. En biedt daarmee de mogelijkheid om niet alleen in de tijd, maar ook onderling te vergelijken en te zien hoe een bedrijf presteert ten opzichte van de benchmark. Maar ook binnen de keten kan worden gekeken naar hoe deze resultaten zich vergelijken met de resultaten verderop in de keten. Om zo te zien hoe meer- of minder opbrengsten worden verdeeld.

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA bovenstaande aanpakken en begeleiden? Of wilt u eens met ons sparren over het gebruiken van benchmarks in uw ‘supplychain’. Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl.