Nader toegelicht: DCA-NW- Europese Varkensindex

DCA-Markets noteert sinds 25 mei 2018 de DCA Pig Index NW Europe®. Het betreft een index over Noordwest-Europa, die is samengesteld met varkensprijzen uit Duitsland, Denemarken, Nederland en België. Voor de ontwikkeling van de Index is samengewerkt met Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research.

Het doel van de DCA Pig Index NW Europe is om meer transparantie te bieden in de markt. De Index kan dus ook gezien worden als een objectieve graadmeter voor diverse partijen in de markt (zoals varkenshouders, handelaren en slachterijen). 

Vergelijkingen maken

De Index is eveneens voor elk land afzonderlijk berekend, zodat de verschillen tussen de landen ook inzichtelijk worden gemaakt en de prijsniveaus gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden (zonder rekening te hoeven houden met allerlei verschillen zoals btw, kwaliteit of valuta). De weging van een land in de DCA Pig Index wordt bepaald door de slachtaantallen, zoals die jaarlijks door Eurostat worden gepubliceerd.

Per land worden de meest relevante roepprijzen genomen. Voor Duitsland zijn dat de noteringen van Tönnies (37%), VEZG (26%), Vion Duitsland (19%) en Westfleisch (18%). Voor Denemarken zijn dan Danish Crown (88%) en Tican (12%). Nederland is opgebouwd uit de noteringen van Vion (38%), DCA Beursprijs 2.0 (25%), Van Rooi (21%) en Compaxo (16%). Voor België zijn dat Danis (50%) en Belgium Porc Groep (50%).

Basisjaar

Als ‘basisjaar’ voor de Index is gekozen voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2018. Hiermee geeft de Index een goede indicatie van hoe de varkensprijzen zich actueel verhouden, ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Wanneer de Index boven de 100 punten noteert, is de prijs hoger dan de gemiddelde prijs in de periode van 2013 tot 2018.

De DCA Pig Indices van de betreffende week, zoals die gelden op de donderdag, wordt doorlopend berekend op basis van de actuele varkensprijzen. Gedurende de week wordt de Index dan gepubliceerd. De slotstand van de betreffende week wordt op vrijdag vastgesteld. Er is daarnaast met terugwerkende kracht een historie tot 2010 berekend.

Afgelopen 52 weken

In de bijgeleverde grafiek kan heel goed worden gezien dat in het afgelopen jaar de varkensprijzen sterk zijn opgelopen en nu weer hard dalen. Verder valt op dat de Denen hun prijsniveau sterk hebben zien stijgen ten opzichte van de overige landen. De Duitse index lijkt voorop te lopen in de prijscorrectie van de afgelopen weken en lijkt op dit moment harder te worden geraakt dan de overige landen.

Wilt u klanten periodiek informeren over de ontwikkelingen in uw markt? Of heeft u behoefte aan eigen indices of benchmarks? Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl.