Consultatie: Aanpassing DCA-Noteringen

DCA-Markets is voornemens om de volgende aanpassingen door te voeren in de DCA-Noteringen systematiek. Dit door per 1 juni 2020 onderstaande tekst uit te breiden met de tekst in het groen:

DCA-Markets behoudt zich het recht voor om een Referentieprijswaarde niet, voorlopig, geldend voor een andere periode en/of later bekend te maken in geval van calamiteiten. Hieronder wordt begrepen maar niet beperkt tot stroomuitval, netwerkproblemen, communicatieproblemen, terroristische aanslagen of andere gebeurtenissen die de processen van DCA-Markets verstoren maar ook verstoringen van de markt onderliggend aan de Referentieprijs. DCA-markets zal zo’n beslissing en de gevolgen daarvan in zo’n geval nader toelichten.

Verder wordt in de inleiding opgenomen dat de Nederlandse versie van de methodologie leidend is.

Eveneens per 1 juni 2020 worden de prijzen per ton voor alle zuivel noteringen afgerond op vijf euro. Deze prijzen werden eerder afgerond op een euro. Dit geldt voor de volgende noteringen (in het Engels):

Butter:

DCA-Quotation Fresh Lactic Butter

Cheese:

DCA-Quotation Edam Foil Cheese

DCA-Quotation Gouda Foil Cheese

DCA-Quotation mozzarella Cheese

DCA-Quotation Cheddar Curd & Mild

Liquids:

DCA-Quotation Cream

DCA-Quotation Skimmed Milk Concentrate

Powder:

DCA-Quotation Skimmed Milk Powder Feed

DCA-Quotation Skimmed Milk Powder Food

DCA-Quotation Sweet Whey Powder Feed

DCA-Quotation Sweet Whey Powder Food

DCA-Quotation Whole Milk Powder

De voorgestelde aanpassingen worden hiermee ter consultatie aan de markt aangeboden. Reacties op dit consultatiedocument kunnen tot 28 mei 2020 per e-mail worden verzonden aan: R.vantRiet@DCA.nl onder vermelding van ‘consultatie aanpassingen zuivelnoteringen mei 2020’.