Consultatie specificaties zuivel noteringen afgerond

Op 1 mei heeft DCA-Markets voorgesteld om de specificaties voor een aantal zuivelnoteringen aan te passen: https://www.dca-markten.nl/consultatie:-aanpassing-dca-noteringen-.

Het betreft de afronding op vijf (5) euro per ton. Dit is door middel van een consultatie nota voorgelegd aan de markt. Die reageerde positief. 

Dit heeft er toe geleid dat per 1 juni 2020 zuivel noteringen die hieronder (in het Engels) staan genoemd dan ook daadwerkelijk op vijf euro zullen worden afgerond. Te beginnen met de noteringen van donderdag 4 juni 2020. Het is belangrijk om te weten dat DCA-Markets blijvend ook de prijsrange, het aantal waarnemingen en het gemiddelde, niet afgerond dus, publiceert.

Butter:

DCA-Quotation Fresh Lactic Butter

Cheese:

DCA-Quotation Edam Foil Cheese

DCA-Quotation Gouda Foil Cheese

DCA-Quotation mozzarella Cheese

DCA-Quotation Cheddar Curd & Mild

Liquids:

DCA-Quotation Cream

DCA-Quotation Skimmed Milk Concentrate

Powder:

DCA-Quotation Skimmed Milk Powder Feed

DCA-Quotation Skimmed Milk Powder Food

DCA-Quotation Sweet Whey Powder Feed

DCA-Quotation Sweet Whey Powder Food

DCA-Quotation Whole Milk Powder

Voor wat betreft de prijsrange en het aantal waarnemingen is het belangrijk om te weten dat dit de getallen zijn na eliminatie van prijzen die meer dan 5% afwijken van het oorspronkelijke gemiddelde van alle ontvangen prijzen.

De specificaties van de producten die DCA-Markets noteert zijn opgesteld om zo exact en compleet mogelijk de bulk van de markt in dat betreffende product te 'vangen'.  Zaken die zijn vastgelegd zijn leveringscondities, kwaliteit en een exacte prijsomschrijving. Zo weet iedereen precies voor welk product de notering geldt en kan zijn eigen toe- of afslagen hanteren in zijn of haar benchmarking.

Het goed blijven volgen van de ontwikkelingen op dit terrein is heel belangrijk voor DCA-Markets. Suggesties zij dan ook welkom en DCA-Markets staat altijd open voor een gesprek over haar methodiek en over de producten die zij noteert. Het ontwikkelen van nieuwe markten en producten is een van de doelstelling om nog relevanter te zijn in de agri- en foodsector.

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA bovenstaande aanpakken en begeleiden? Wilt u benchmarks door ons laten ontwikkelen en onderhouden? Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl