Melkprijsvergelijker geactualiseerd

De DCA Melkprijsvergelijker is al ruim tien jaar de leidende vergelijker van melkprijzen die melkveehouders ontvangen van zuivelverwerkers. De vergelijking wordt gemaakt op basis van de kale melkprijs: de prijs die men standaard ontvangt zonder dat daar extra eisen aan de melk tegenover staan. Die kale melkprijs is gebaseerd op de prijzen voor vet en voor eiwit bij een standaard levering van 1 miljoen kilogram melk per jaar. Deze prijzen worden onderling vergeleken en in een tabel gezet. Melkveehouders kunnen volume, vet- en eiwitgehalte variëren en zo de prijs achterhalen die zij voor hun product kunnen ontvangen bij de verschillende verwerkers.

Zie hier de melkprijsvergelijker zoals die beschikbaar is op Boerenbusiness: melkgeldberekening/voorschotprijzen

Bij sommige melkverwerkers zijn er standaard seizoenstoeslagen van toepassing. Dat is de reden dat DCA ook een doorlopende gemiddelde prijs over de afgelopen twaalf maanden noteert. Om zo de vergelijking over een heel jaar goed te kunnen maken.

Om de vergelijkbaarheid te bewerkstelligen wordt alles teruggerekend naar een bepaalde standaard: de benchmark. Die benchmark is door de jaren heen behoorlijk veranderd. Volgend op de trend van meer volume en hogere vet- en eiwit gehaltes. Eind vorig jaar is het volume verhoogd naar 1 miljoen kilogram melk per jaar. Per 1 mei 2020 heeft DCA-Markets het vet percentage verhoogd van 4,41% naar 4,42% en het eiwitpercentage van 3,47% naar 3,57%. Hiermee wordt de markt gevolgd. 

Op de kale melkprijs kunnen melkveehouders toeslagen krijgen. Voor Vlog bijvoorbeeld of andere kwaliteitseisen of keurmerken. De melkprijsvergelijker kent ook een vergelijking op basis van de maximale melkprijs. Dat is de prijs die hoort bij het programma met de hoogste eisen en daarom ook de meeste toeslagen voor de melkveehouder. Zo kan hij of zij ook zien wat de hoogste prijs is die hij of zij bij verschillende melkverwerkers kan krijgen.

DCA-Markets zal deze markten blijven volgen en verder uitbreiden. Ook is het mogelijk om DCA-Markets haar expertise in te zetten en haar onafhankelijkheid te benutten voor het maken van prijsvergelijkers op maat. Voor de Belgische melkmarkt bijvoorbeeld of voor een ander agrarisch product zoals kippenvlees of voer, etc. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met René van 't Riet via mail R.vantRiet@DCA.nl of via de telefoon 0646265874