DCA-Beursprijs 2.0 al vijf jaar een begrip

DCA-markets onderhoudt al sinds ruim  vijf jaar de leidende noteringen van varkens in Nederland. Elke vrijdagavond wordt de prijs van levende- en geslachte varkens bekend gemaakt voor de aankomende week. De officiële naam voor deze notering is de DCA beursprijs 2.0. 

Het is een heel belangrijke noteringen omdat heel veel partijen in de markt de notering gebruiken om onderling contracten op af te rekenen. Dat gebeurd volop omdat de notering wordt gezien als goede referentie prijs maar ook omdat er vertrouwen is in de methodiek die DCA-Markets gebruikt bij het opstellen van haar noteringen. 

Die methode is exact omschreven en voor iedereen toegankelijk. Ook is vastgelegd wat er gebeurd als zich bijzondere marktomstandigheden voordoen. Die procedures kunnen ook niet zomaar worden aangepast. Datzelfde geldt ook voor de specificaties van het contract. Die moeten van te voren worden aangekondigd en ter consultatie aan de markt worden voorgelegd. Zo weet iedereen precies waar hij aan toe is waar hij op mag vertrouwen. 

De prijs wordt bepaald door een groot panel van handelaren. Die allen hun prijs doorgeven voor standaard varkens die zij in de aankomende week Franco Nederlandse slachterij zullen leveren. De prijs is verder inclusief vrachtkosten van gemiddeld €2,50 en inclusief slachthuiskosten van gemiddeld €2,00 en exclusief toe- en afslagen en btw.

Vroeger werd deze notering door de branche zelf opgesteld en onderhouden. Dat was in het begin letterlijk in een café in Vleuten waar de handel bijeenkwam en een prijs vaststelde.  Mededingsautoriteiten hebben er op aangedrongen dat de prijs niet meer binnen de sector zelf wordt gezet maar door een onafhankelijke derde zonder belangen in de markt. Dat is uiteindelijk DCA-Markets geworden. Na goedkeuring organiseert deze als zogenaamde Price Reporting Agent (PRA) de varkensnotering. Zo kan de sector toch profiteren van onafhankelijke en eerlijke pricing die handel en afwikkeling eenvoudig maakt.

DCA-Markets zal deze markten blijven volgen en verder uitbreiden. Ook is het mogelijk om DCA-Markets haar expertise in te zetten en haar onafhankelijkheid te benutten voor het maken van dit soort noteringen op maat. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met René van 't Riet via mail R.vantRiet@DCA.nl of via de telefoon 0646265874.