Samenwerking DCA-Markets en Dacom Farm Intelligence

DCA en Dacom Farm Intelligence gaan nauw samenwerken op het gebied van benchmarking en intelligent farming. Er is afgesproken om gezamenlijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden om benchmarks te maken. 

Dit door indices te ontwikkelen voor het areaal van een bepaald product; tarwe bijvoorbeeld of voedermais of het areaal pootaardappelen. Maar ook op welke ondergrond dit product staat en in welke provincie bijvoorbeeld. Ook de ontwikkeling gedurende het seizoen kan met satelliet data worden gevolgd.

Door al deze data (met terugwerkende kracht) op te slaan kan je vergelijken. 

Voor de stand van het gewas zou dit betekenen dat je een indruk krijgt of er vroeg of laat geoogst kan worden. Of dat de verwachte opbrengst in euroĺs of volume hoger of lager is dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Maar je kan ook een vergelijkbaar jaar kiezen als benchmark. Dus de stand van het gewas vergelijken met een jaar dat v.w.b. betreft de omstandigheden erg lijkt op het lopende seizoen. Toen er ook een koude winter en een nat voorjaar optrad bijvoorbeeld.

In een latere fase zou aan dit systeem ook ander data toegevoegd kunnen worden. Zoals data over plantmoment, ziektedruk, droogte/irrigatie, sensordata, middelengebruik, etc. 

Zo kunnen boeren steeds beter hun resultaat monitoren, beheersen en optimaliseren, ook ten opzichte van anderen.

De lessen hieruit kunnen binnen communities (co÷peraties bijvoorbeeld) worden gedeeld. Zo kan je met en van elkaar leren. Waardoor uiteindelijk risico en rendement per boer en dat van de community verbetert. 

Dacom en DCA-Markets hebben beiden als doelstelling om intelligent farming en marktdata naar de markt te brengen en hebben elkaar op dit punt dus gevonden. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Of bent u als co÷peratie ge´nteresseerd om door en voor uw leden dit soort inzichten te ontwikkelen? Neem daarom gerust contact met ons op. Dit kan door te bellen met 0646265874 of te mailen naar R.vantRiet@Dca.nl.