DCA notering voor fosfaatrechten

Sinds 2016 noteert DCA-Markets fosfaatrechten. Een fosfaatrecht staat voor 1 kilo fosfaat geproduceerd door bedrijfsmatig gehouden melkkoeien, kalven en pinken.

Nederland is op grond van Europese afspraken verplicht de uitstoot van fosfaat binnen de landbouwsector te beperken, zodat het fosfaatplafond niet meer wordt overschreden. Op melkveebedrijven mogen sinds 1 januari 2018 niet meer koeien worden gehouden dan het aantal fosfaatrechten dat door de overheid toen aan het bedrijf zijn toegekend. Die toekenning van de rechten heeft plaats gevonden op basis van de melkveestapel van de boeren op 2 juli 2015.

Fosfaatrechten kunnen worden overgedragen naar een andere ondernemer. Er is een levendige handel in die rechten ontstaan. De transacties komen op verschillende wijzen tot stand. Het prijsniveau waarop dat gebeurd is belangrijk voor de markt maar is niet transparant. Dat is de aanleiding geweest voor DCA-Markets om een fosfaat notering te maken. Dat begon al in 2016 toen de toegekende rechten al wel bekend waren maar nog niet officieel waren toegekend. In die periode van voorhandel duidde DCA de markt dus al. En gaf zo inzicht aan de sector als het ging om prijsopbouw.

De notering wordt elke woensdag opgemaakt en gepubliceerd. DCA neemt contact op met een grote groep van handelaren die de prijzen doorgeven die zij in die week hebben gerealiseerd. Bij aanvang van de voorhandel (2016) noteerde een recht 100 euro. De officiële handel (januari 2018) startte op 195 Euro. Doordat veel melkveehouders rechten tekort kwamen, stegen de prijzen in het najaar van 2018 tot bijna 275 Euro. Nu, medio 2020, staat de markt op 140 Euro.

Het is duidelijk dat de markt beïnvloed wordt door de politiek als het gaat om milieu en de uitbreiding van de veestapel. Zo worden ondertussen fosfaatrechten 20% in plaats van 10% afgeroomd. Ook de hoogte van de melkprijs is een bepalende factor voor de markt. Met de noteringen van DCA-Markets ontstaat er inzicht in prijsniveaus waardoor bedrijfseconomische beslissingen beter gefundeerd genomen kunnen worden. Als het gaat om uitbreiding bijvoorbeeld maar ook om lease en afbouw.

De exacte specificaties van de DCA fosfaatnotering vind u hier: https://www.dca-markten.nl/Fosfaatrechten.pdf

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA bovenstaande aanpakken en begeleiden? Of wilt u eens met ons sparren over het gebruik van benchmarks in uw ‘supplychain’. Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl