...

DCA-Markets Consultancy

Als DCA Groep helpen wij al bijna 15 jaar bedrijven bij het organiseren van hun risicomanagement. Dit doen wij door kennis- en informatieoverdracht, maar ook met concrete adviezen, productontwikkeling, diverse tools en de implementatie daarvan. We richten ons hierbij op de hele agrarische kolom, dus de primaire agrarische ondernemers (de boer), de tussenhandel, de verwerkers en de retail.

Lees meer

...

DCA-Markets-PRA Price Reporting Agent

Als Price Reporting Agent stellen we belangrijke noteringen, oftewel benchmarks, voor de agrarische markten samen. De basis voor gecertificeerde DCA-notering is transactiedata die we opvragen bij belangrijke partijen in de markt. Hierdoor ontstaat een beeld van wat een product op dat moment waard is en welke trends in de markt zichtbaar zijn. De vaststelling van een DCA-notering gaat volgens een vast protocol, dat is gebaseerd op de laatste EU-regelgeving.

Lees meer